Friday, 26 October 2012

Latihan Simpulan Bahasa Tahun 3

 1. Berita kehilangan Balkis menjadi ............... orang kampung.
  A .buah mulut
  B. makan hati
  C. pasang telinga
  D. ringan tulang 
   
  2.Hashimi disukai oleh kawan-kawannya kerana dia ................ 
  A.  makan hati
  B.  ringan tulang
  C.  pasang telinga
  D.  buah mulut 
   
  3.Kamariah ................ di belakang pintu untuk mendengar perbualan orang tuanya. 
  A.  pasang telinga
  B.  buah mulut
  C.  makan hati
  D.  ringan tulang
   
  4.Perbincangan untuk menyelesaikan masalah syarikat menemukan ............................... 
  A.  ringan tulang
  B.  jalan buntu
  C.  pasang telinga
  D.  buah mulut
   
  5.Puan Sarimah ................. dengan sikap anaknya yang tidak mendengar kata itu.
  A.  pasang telinga
  B.  buah mulut
  C.  makan hati
  D.  jalan buntu
   
   
   


3 comments: