Wednesday, 24 October 2012

TAKRIFAN BAHASA

Bahasa

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Manusia telah cuba untuk mentakrifkan bahasa daripada beberapa segi. Contoh takrifan termasuk yang berikut:
  1. satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, idea dan keadaan.
  2. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep realiti mereka kepada fikiran orang lain
  3. satu sistem maksud yang dikongsikan antara mereka
  4. satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membezakan antara bentuk dan maksud.
  5. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh :- Perkataan , ayat, dan lain lain.)
  6. satu penuturan yang akan dapat difahami oleh masyarakat linguistik.
  7. pemikiran

No comments:

Post a Comment